KUNSKAPSBANKEN

AKUSTIK

TEST AV KUNSKAPSBANKEN
LAYOUTFÖRSLAG 1

MILJÖ

TEST AV KUNSKAPSBANKEN
LAYOUTFÖRSLAG 2

ARBETSPLATSEN

TEST AV KUNSKAPSBANKEN
LAYOUTFÖRSLAG 3