Den fysiska miljön och inredningen i klassrummet har stor inverkan på pedagogik och inlärning i skolor. Arbetsmiljön är av största vikt för eleverna, men även för pedagoger och lärare. Hur kan då en bra lärmiljö se ut? Vi kan börja med att reflektera över de grundläggande kraven på arbetsplatsens utformning.

Skola_img2.jpg

Buller och ljud. I skolor finns ofta ett stort behov av ljuddämpande material, både för inlärningens och orkens skull – barn och unga kan prata både mycket och högt. Det är inte lätt att koncentrera sig i rum med höga ljudnivåer, så för att orka med en hel skoldag krävs god ljudabsorption. Förenklat kan man säga att ljud absorberas i material som inte har en hård yta. Ljud studsar på hårda ytor, så att försöka fånga upp ljud på flera plaster i ett rum ger en effektivare dämpning. För bästa ljudabsorption i ett rum bör det alltså finnas absorbenter i tak, på vägg och möblerat i rummet. Exempel på detta är undertaksskivor, gardiner, ljudabsorberande väggdekorationer, och mjuka, tygbeklädda möbler.

Ljus och belysning. Belysning ska vara av god kvalitet och inte bidra till överansträngning av synen, det vill säga att det är för mörkt eller för ljust. Flimrande lampor eller skärmar ska undvikas, och bländande ljus likaså. En bra arbetsplatsbelysning inkluderar god allmänbelysning i tak, och möjlighet till punktbelysning vid behov. Enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2020:1) ska arbetsplatsen vara utformad så att man får både dagsljus och utblick under arbetsdagen. Däremot ska inte sevärdigheterna bli allt för attraktiva – så att undvika fönster i markhöjd mot skolgård eller korridor är att föredra för koncentrationen.

Ventilation, luftkvalitet och inomhusklimat. Inomhusklimatet i skolan är viktigt. Ett välventilerat rum med frisk luft bidrar till högre koncentrationsförmåga; att sitta i ett instängt klassrum eller konferensrum i flera timmar med dålig lufttillförsel ger lätt både huvudvärk och bristande ork. Se till att ventilationssystemet fungerar och har kapacitet nog för den mängd personer som rummet avser. Temperaturen ska inte vara för varm eller för kall, och bör hållas runt 20 grader. Undvik besvärande drag från ventilation, dörrar och fönster. 

Skola_img3.jpg

Förutom de mer byggnadstekniska delarna, hur kan man då inreda för en god lärmiljö?
Börja med att se över behovet. Vad genomförs det för aktiviteter i det specifika rummet? Genomförs det olika aktiviteter, eller är det katederundervisning som gäller? Arbetar eleverna individuellt eller i grupp? Stora bord med en skrivtavla nära till hands kan passa väl för grupparbeten. Extra avskärmning och belysning är bra för individuellt arbete där koncentrationsnivån är hög.

Ergonomin är viktig för välmåendet, så se till att arbetsplatsen med stol och bord är anpassat efter elevens längd. Om man kan höja och sänka möblerna så främjas rörelse och stående arbete. Man kan också ifrågasätta normen om att alltid sitta på en stol. Kan man sitta på balansbollar som komplement? De bidrar till god hållning som i förlängningen minskar svaghet och smärta.

Färg och form. Hur man färgsätter och inreder beror på rummets behov. För en hög koncentrationsnivå fungerar lugna färger på möbler bra, då fokus lättare kan hållas på uppgiften snarare än synintryck från inredning. Grått, grönt, blått, beige och vitt är bra färger för detta ändamål. En mer kreativ miljö där fokusnivån är lägre passar däremot med mer färg och form. Utstickande design och färgsättning i klara färger och möbler som främjar rörelse och interaktion passar bra här.

Vi på Götessons brinner för kreativa och ergonomiska arbetsplatser där välmående står i fokus.
Hoppas att denna artikel hjälpt er med att inreda för en hållbar arbetsdag.

Office_Ballz_img3.jpg    Open_Hut_img3.jpg    SKETCH_img3.jpg.   Tell_Us_img3.jpg    Hang_Over_img3.jpg