Förvaring

Skapa ordning och reda med smarta förvaringsmöbler med ljudabsorberande egenskaper. Tack vare smart design som diskret kabelsanering, plats för TV-skärm, skrivtavla och eluttag, uppfylls behoven för många typer av miljöer. Skärma av, skapa rum i rummet, flytta runt tack vare hjulen eller bygg en mötesmiljö med förvaringen som centrum. Kreativa miljöer ser möjligheterna!