Absorbenter tak

Takabsorbenter som dämpar ljud

Innertaket är en perfekt yta att placera absorbenter på. En yta som ibland glöms bort för att man inte direkt ser den. Med ljudabsorbenter i taket fångas ljudvågorna upp och hindras från att studsa ner mot det vanligtvis hårda golvet. Våra taksborbenter går att fästa i klassiska bärverk eller monteras i övriga tak. Vissa monteras dikt an och vissa pendlas med vajer. Vid nedpendling ges möjlighet till avskärmning för att skapa rum-i-rummet eller avgränsa olika arbetsstationer. Våra ljudabsorbenter tillverkas av EcoSUND, ett unikt kärnmaterial som vi tagit fram tillsammans med akustiker för optimal ljudabsorption. EcoSUND finns i flera färger och våra produkter kan väljas i sitt råa format, kläs i textil, tryckas på, skäras till olika former och anpassas efter behov. Läs mer om EcoSUND här