GENERELLA VILLKOR

Leveranstid

De flesta produkter är lagervaror och har en leveranstid på 2-5 dagar. Skärmar har en leveranstid på 4-6 veckor. Vid större order, specialbeställning eller specialfärg lämnas separat leveransbesked. Vi förbehåller oss rätten för längre leveranstider på vissa produkter. 

Garantitid 

2 år på samtliga produkter. På Svanenmärkta produkter gäller garantitid 5 år.


Betalningsvillkor 

Standard 30 dagar netto. Exkl. moms och emballage. Produkterna ägs av Götessons Industri AB tills full likvid har erlagts. 


Avbeställning och ändringar 

Vid felbeställning krediteras 80 % av varans värde, förutsatt att varan och dess förpackning returneras i fullgott skick. Gäller ej skärmar eller kundanpassade produkter. Frakt debiteras. 

Vid beställning av specialmått eller anpassade produkter finns det ingen möjlighet till returrätt. Här innefattas alla former av skärmar eller övriga kundanpassade produkter. 

Dessa produkter tillverkas endast mot order. Order är bindande och faktureras. Avbeställning skall ske inom 24 timmar från ordererkännande har mottagits. 

Vid beställning via “X-lane” godtas ej några ändringar eller makuleringar efter lagd order. 


Reklamation/Ankomstkontroll 

Eventuella reklamationer på transportskada anmäls till Götessons inom 7 dagar från det att godset mottagits. Returen skall i förväg godkännas av Götessons. 


Information till slutkund 

Återförsäljaren ansvarar för att informera slutkunden om all relevant information gällande Götessons produkter. Vid köp av skärmar skall kunden vara informerad om att tyget efter tillverkning kan dofta något. Tyget lamineras för att få en optimal ljudabsorbation och en högre brandklass, enligt samma princip som används i bilbranschen. Precis som en ny bil kan dofta, kan också Götessons laminerade bordsskärmar dofta när de är nya. Denna doft skall dock försvinna snabbt och oftast innan den levereras till kund. Doften är helt ofarlig. I vissa fall sitter doften i något längre. Detta är dock inget skäl till reklamation. 


Hemsida

Vad det gäller inloggning på hemsida där unikt kundpris visas reserverar vi oss för ev. systemfel.
Pris på offert eller ordererkännande gäller alltid.


Montering- och bruksanvisningar

Där montering eller specifika bruksanvisningar krävs finns information på respektive produktsida.


Skötselråd

Skötselråd och underhåll för Götessons produkter och material finns här. 


Reservdelar

Reservdelar (eller likvärdiga produkt) finns att tillgå hos Götessons Industri 5 år efter produktionsdatum av produkten.