En sliten och oinspirerande kontorsinredning kan påverka stressnivån för de anställda och framför allt yngre medarbetare, uppger Kontorsbarometern. För att dämpa denna sortens stress behöver man fokusera både på fysisk miljö och arbetsplatsens utformning, men också ledarskap och teknik. Hur ser kontoret ut? Öppet kontorslandskap, enskilda arbetsplatser, samtalsrum, konferensrum och lounger är alla delar av hur ett typiskt kontor kan se ut idag.

Beroende på vad man har för arbetsuppgifter finns det arbetsplatser och utformning som passar olika bra. Att analysera arbetsplatsbehov för organisationen är bra för att inreda kontoret på bästa sätt. Om detta inte redan är viktigt för organisationen, så bör det vara det. Inredningen och utformningen påverkar i högsta grad medarbetarnas välmående, produktivitet, kreativitet och möjlighet till samarbete. Det bör ligga i varje arbetsgivares intresse att personalen både mår bra och arbetar bra, samtidigt som man utnyttjar lokalytor på bästa sätt. Arbetsmiljön ska skapas utifrån behoven som finns.

Valmaende_img1.jpeg

Generellt kan man säga att arbetsuppgifter som kräver högt fokus behöver hålla en hög nivå av arbetsro, medan arbetsuppgifter som kräver lägre fokus kan vara öppet, med mer liv och rörelse.

För medarbetare som har arbetsuppgifter vilka kräver högt fokus, passar enskilda arbetsplatser med en låg ljudvolym, som är inredd i en lugn färgsättning i t.ex. blått och grönt. Arbetsplatsen bör antingen finnas i ett eget rum, eller i ett väl avskärmat utrymme med skärmväggar och ljudabsorbenter.

Arbetar man med arbetsuppgifter som kräver lite lägre fokus passar ofta öppnare lokaler, där det inte gör så mycket om ljudnivån är högre eller att människor passerar. För kreativa arbetsuppgifter kan det vara passande med färgsättning i mer livfulla färger, vilket höjer energinivån och motivationen. Öppna ytor med många arbetsplatser och social yta, utan att det blir för bullrigt, fungerar ofta bra här.
 

Valmaende_img2.jpg

Generella tips för ökat välmående och prestation på jobbet:

Ljud och buller – minska bullret och sänk ljudnivån genom absorbenter på väggar, tak och möbler.

Växter – människans sinnen påverkas positivt av att omge sig av gröna växter, ju mer desto bättre. Många äkta växter fungerar som luftrenare, men finns det allergiker på arbetsplatsen så fungerar konstgjorda växter lika bra för synintrycken och välmåendet.

Ljus – ljusinsläpp från fönster är viktigt, inred för att optimera detta genom möblering och ljusa väggar och tak.

Datorskärmar – vila hjärnan och ögonen från skärmen med jämna mellanrum. Lyft blicken och fokusera på någonting minst 20 meter bort, och gärna på någonting utomhus.

Oskrivna regler och uppförande – vad man har för förhållningssätt till andra medarbetare är också viktigt. Är det okej att kunna gå fram och störa en kollega som sitter och arbetar vid sitt skrivbord, oavsett om man är chef eller medarbetare? Att komma tillbaka i fokus kan ta en stund och ständiga avbrott stör produktiviteten. Sätt upp förhållningsregler för att förbättra arbetsglädjen.

Vi på Götessons brinner för kreativa och ergonomiska arbetsplatser där välmående står i fokus.
Hoppas att denna artikel hjälpt er med att inreda för en hållbar arbetsdag.

A40_img3.jpg    Honey_img3.jpg    Longifolia_img3.jpg    Plant_Divider_img3.jpg    Office_Nap_img3.jpg