SUNT BONDFÖRNUFT FRÅN DALSTORP 

Att ta ansvar för sin organisation och den påverkan som aktiviteterna har är en given hygienfaktor. Vi på Götessons har under alla år arbetat med hållbarhet i åtanke – utan att tänka på det. När det först begav sig, på 80-, 90- och 00-talet låg fokuset på att hålla en hög kvalitet och gedigen konstruktion, för att produkterna skulle hålla länge. Lite visste man då, att sådana kvalitéer idag är viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv. För att kunna bibehålla en hög produktkvalitet har Götessons alltid haft inställningen, att alltid arbeta långsiktigt och tätt med våra leverantörer. För oss var det sunt förnuft. Än idag har vi många leverantörer som varit med från första början. Goda och långsiktiga relationer med leverantörer är för oss ett sätt att ta ansvar för våra värdekedjor.

Hög produktkvalitet, långvariga leverantörssamarbeten och vår affärsidé med en trivsam, ergonomisk och kreativ arbetsplats har gjort att det sunda bondförnuftet från Dalstorp lagt grunden för att vi är och kan vara stolta över våra produkter och vår verksamhet idag. 


HÅLLBARHETSARBETET HOS GÖTESSONS

Götessons arbetar med hållbar utveckling i två fokusområden: det ena området gäller produkternas design och innehåll, samt produkternas funktion, användning och framställning på den andra sidan. Våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor är bland annat materialval, ansvarsfulla leverantörskedjor, cirkularitet, produktutveckling och arbetsmiljö.

EN HÅLLBAR ARBETSDAG FÖR ALLA

En hållbar arbetsdag för alla – för personer som använder våra produkter, för människorna i våra leverantörsled, och för våra egna medarbetare. Området inkluderar att ta fram produkter som bidrar till ökat välmående hos användaren, säkerställa etiska och ansvarstagande leverantörskedjor med respekt för mänskliga rättigheter, samt hålla hög medarbetartrivsel, god arbetsmiljö och säkerhet internt. Detta är kärnan i vår verksamhet och varför vi finns som företag – att bidra till en mer hållbar arbetsdag. 

HÅLLBARA MÖBLER, DESIGNADE FÖR MÄNNISKAN

Här fokuserar vi på själva produkten, alltså materialval, design, utformning och komponenter, där allt ska vara genomtänkt, kontrollerat och utfört enligt relevanta hållbarhetskriterier. Hög produktkvalitet, säkerhet och kvalitetstester, smart design, inga farliga ämnen och hållbara materialval – det är viktigt för oss.

ATT ANVÄNDA VÅRA PRODUKTER

Våra produkter och deras funktion är kärnan i vår verksamhet. Vi på Götessons besitter många års erfarenhet av hur man inreder med produkter för att skapa miljöer där människor trivs och mår bra. Människan tillbringar allt mer av sin tid inomhus. Man bor, äter, sover, jobbar och umgås. Det finns mycket man ska tänka på för att inomhusmiljön ska vara hälsosam, och vi tycker även att miljön ska vara trivsam. Det finns många faktorer av hälsosamma byggnader som inte byggs in, utan möbleras dit.

Det är viktigt att våra produkter är säkra och hälsosamma. Våra produkter testas enligt relevanta standarder för de olika kategorierna av möbler och inredning. Vi utför bland annat tester för vältrisk, ytskikt, brand samt ljud. Produkterna skall vara hållbara och uppfylla kundens krav där vi strävar efter att vara närvarande på marknaden och följa utvecklingen av behoven samt trenderna för att tillgodose marknaden på bästa sätt. Vi lägger stor vikt på ergonomi och att slutanvändaren ska få ut maximalt av sin produkt samtidigt som produkten gör nytta i form av att skapa en bättre arbetsmiljö.

Vill du veta mer om hur man inreder för en hållbar arbetsdag? Läs vidare i vår kunskapsbank här. 

HÅLLBARA LEVERANTÖRSKEDJOR

För att säkerställa att vi arbetar hållbart hela vägen jobbar vi med långvariga, tajta leverantörssamarbeten. På så sätt har vi hela tiden bra kontroll och kontakt och kan också vara på tårna när det kommer till lagförändringar och certifieringar. Vi ställer krav genom bl.a. vår uppförandekod. Dessutom bollar vi gärna hållbarhetsidéer med dem och försöker hitta lösningar på våra gemensamma utmaningar. Med hjälp av långa samarbeten som hela tiden utvecklas har vi också kunnat fokusera på färre leverantörer, vilket innebär färre och effektivare transporter när många produkter levereras från samma ställe. Genom att arbeta på det här sättet kan vi dessutom säkerställa att allting fungerar som det ska och att de produkter som når slutkund uppfyller våra krav och levereras i tid. 

EN HÅLLBAR ARBETSDAG HOS OSS

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Trivsel, välmående, jämlikhet och utveckling är och har alltid varit högsta prioritet för företaget. Här värdesätter vi medarbetarnas engagemang och initiativ till ständig förbättring, även en bra balans mellan arbete och privatliv. Vi har en trivselgrupp som månadsvis anordnar aktiviteter för våra anställda och medarbetarinkludering i flera forum kopplat till arbetsmiljö och hälsa.

Götessons står för att alla människor är lika mycket värda och vår arbetsplats präglas av likabehandling och jämlikhet. Inom företaget erbjuds samma möjligheter i arbetet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisktillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller anställningsform.
 

VISSELBLÅSARSYSTEM

Då Götessons värderar trivsel på arbetsplatsen högt, finns idag ett visselblåsarsystem som tillåter personer att rapportera misstankar om missförhållanden inom verksamheten. Vill du läsa mer om detta system klicka här. 

Vill du rapportera en misstanke, klicka här.   

MATERIAL OCH PRODUKTFRAMSTÄLLNING –
DE STORA JÄTTARNA

Att de största utmaningarna också innebär de största möjligheterna må låta som en klyscha, men i vårt fall är det tydligt att det faktiskt stämmer. Material och produkttillverkning är de områden där vi står inför störst utmaningar gällande vår miljöpåverkan. Ingående råmaterial till våra produkter är viktigt då det är där, tillsammans med produktionsmetoden, som en stor del av miljöpåverkan ligger. Vi vill arbeta ännu mer med återvunnet material, för att inte slita på jordens resurser i onödan.

Där gör vi redan en del bra saker som man kan se i vårt produktsortiment. Medleybollen har ett textilt överdrag gjort av produktionsspill från olika tyger. EcoSund, vår ljudabsorbent, består enbart av PET där 50 % är återvunnet, och hela produkten är återvinningsbar. I det textila sortimentet erbjuder vi flera tyger som är post-consumer recycled och märkta med OEKO-TEX och EU EcoLabel, och flertalet produkter går att få som Svanenmärkta. 

TROVÄRDIGHET OCH CERTIFIERINGAR

Vi tror på att arbeta med beprövade och granskade metoder. Därför har vi produkter som är certifierade enligt både Möbelfakta och Svanen. Möbelfakta ställer krav på kvalitet, ingående komponenter, färdig produkt och socialt ansvarstagande för hela leveranskedjan. Svanen ställer högt ställda miljökrav på produktnivå. Läs mer om vilka produkter som är Typ 1-certifierade på våra produktsidor.

För att kunna jämföra produkter ur ett hållbarhetsperspektiv inom vårt eget sortiment, har vi tagit fram en egen produktmärkning som vi kallar för Ett bättre produktval. Vi har satt upp 8 st. parametrar där produkten måste få godkänt på minst 5 av dessa, för att vi ska kunna rekommendera produkten som ett lite bättre val av produkt sett till miljöhänsyn. Läs mer om märkningen här. 

CERTIFIERINGAR HOS GÖTESSONS:

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SVANEN, ELKRETSEN, FTI, MÖBELFAKTA

LINJÄRT (IDAG) – CIRKULÄRT (IMORGON)

Världen har slit- och slängmani. Även om kontorsmöbler inte byts ut i samma hastighet som heminredning så förekommer detta även ute på arbetsplatserna och möblerna används inte sällan långt kortare än sin egentliga livslängd. En stor del i vårt arbete utgörs därför av att hela tiden utvecklas och hitta nya strategier för hur våra produkter ska få användas under en längre innan de byts ut.

Våra möbler måste leva länge. Det är en starkt bidragande faktor för en minskad miljöpåverkan. Rätt materialval är därför viktigt – vilket dessutom går hand i hand med hög produktkvalitet. Möbler ska ha så få olika ingående materialtyper som möjligt för att underlätta återvinning och återanvändning. Produkter av hög kvalitet går inte sönder. Material handlar också om trender och mode. Att kombinera produkter som är trendiga och bidrar till kreativa miljöer måste också kombineras med att inte slänga ut den efter att de allt kortare trendcyklerna passerar.

Därför har Götessons tagit fram LOOP – ett system där vi tar tillbaka produkter och tapetserar om dem, upcycling som det också kallas, för att sedan sälja de igen.

Läs mer om LOOP här! 

Det ska kännas bra i magen att arbeta med Götessons. Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete? Kontakta oss!

 

 


VILL DU VETA MER OM GÖTESSONS HÅLLBARHETSARBETE?

Kontakta oss!

Mia Marecek, Hållbarhetsutvecklare

Stellan Bygård, ESG Manager

Emilia AnderöHSEQ Coordinator

Götessons Industri AB, Rönnåsgatan 5B, 523 38 ULRICEHAMN, SWEDEN
Phone: +46 (0)321-68 77 00, Fax: +46 (0)321-68 77 90, info@gotessons.se, www.gotessons.com