EN PLATS FÖR TVÄRVETENSKAPLIGT SAMARBETE OCH KUNSKAPSUTBYTE

FRANKFURT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Tvärvetenskapligt samarbete och kunskapsutbyte, var de två första nyckelorden som vår partner fick höra vid det första mötet med de framtida användarna av HoST (The House of Science and Transfer). Från det första möte tills dess att den första forskargruppen flyttade in gick det 2 år. Under denna tid utvecklades kravprofilen i samarbete med användarna, möbelvalen definierades och arbetsplatsens utformning växte succesivt fram.

Snabbt stod det klart att en mängd olika mötesplatser måste tillhandahållas, vare sig det handlar om att underlätta snabba informella möten eller för att ha en plats för längre idéutbyten. De uppkomna behoven ledde till ett flexibelt arbetsplatskoncept. Några av institutets anställda har fast anvisade arbetsstationer, men majoriteten ingår i desk sharing-programmet där varje person utnyttjar de fritt bokningsbara co-working platserna.

Ytterligare ett kriterium som institutionen måste uppfylla är flexibilitet. Av den anledningen valdes att ha flera av möblerna på hjul, vilket gör att de enkelt kan flyttas runt i rummet utan en tung arbetsinsats. Arbetsplatsen kan då anpassas efter individuella behov på kortast möjliga tid. Ingenting varar evigt – vilket ofta förknippas med vetenskapen, och därför måste även arbetsmiljön följa denna teori.

Arkitekt: UnionZeiss Frankfurt