ÖSTERRIKES LEDANDE EL- OCH ELEKTRONIKHANDLARE

MEDIAMARKT SATURN

 

Med varumärkena MediaMarkt och Saturn är MediaMarkt Saturn Österrikes ledande el- och elektronikhandlare och leverantör av många tilläggstjänster. Planeringen och designen i projektet utgick från tre centrala teman: tydlig struktur, akustik och skapandet av en tilltalande miljö.

Huvudmålet var att minimera nackdelarna med ett stort kontor och optimera användandet av fördelarna. Därför lade man stor vikt vid avslappnade utor såväl som zoner för informell kommunikation. Akustik var ett prioriterat ämne för hela kontoret och implementerades perfekt med LOD akustisk lamellstav från vårt dotterbolag Akustikmiljö. Att skapa rätt nivå av interaktivitet och avskärmning i den öppna miljön var av största vikt. Det utgör en god balans mellan privata och öppna ytor på Saturn-kontoren.

I kombination med golv täckta i mattor och LOD, adderades Götessons Hang Over i taket för att dämpa ljudet ytterligare och ge kontoren en lekful detalj.