MODERNISERING AV EN GAMMAL INDUSTRIBYGGNAD

NISSAN WESSELING 

Den gamla industribyggnaden i tre våningar var fortfarande under totalrenovering i början av detta projekt, men delar av byggnaden med stark karaktär bevarades. Redan från början stod det klart att den öppna tak- och rumsstrukturen och synligheten av den tekniska byggnadsutrustningen skulle finnas kvar. Utmaningen blev därför att säkerställa en bra akustik. Efter noggrann granskning och beräkning valdes till slut ett blandningskoncept. Lättviktspaneler av träull monterades direkt under taket. Dessutom accentuerades rummen och kompletterades med de effektiva runda ljudabsorbenter i taket "Sound off ceiling" samt A30-bordskärmar på arbetsplatserna.

Ett öppet arbetsområde har skapats längs fönsterfronten. Fokus låg på arbetsplatsernas ergonomi i kombination med god akustisk absorption av de anställdas direkta ljud. Att kunna växla mellan olika arbetsplatser har en stimulerande effekt och främjar produktiviteten. Medan kommunikation i det öppna området är fullt möjligt, har de anställda i mittzonen också tillgång till tysta rum där ostört arbete kan pågå.

Arkitekt: Projekt Rheinland Köln