NIVÅ HÖJER KONCENTRATIONEN PÅ IESE BUSINESS SCHOOL

BARCELONA SPANIEN

IESE Business School i Barcelona, Spanien, samarbetade med arkitektbyrån ouieah¡ i projektet att förbättra sin kafeterias akustik. Lokalen agerar som en mötesplats såväl som en plats att äta eller studera, vilket sätter höga krav på ljudmiljön. Götessons takabsorbent Nivå monterades i hela kafeterians tak och absorberar ljud från samtal, bestick, skrapande stolar och generellt ljud från runt 1200 studenter, lärare och besökare. Nivå tillverkas av vårt unika ljudabsorberande kärnmaterial EcoSUND och tack vare panelens varierande tjocklek bryts ljudvågorna upp när de träffar plattorna och bidrar till en mjukare ljudmiljö.

IESE Business School är en handelshögskola i affärsledning vid University of Navarra. IESE grundades 1958 och är en av världens ledande handelshögskolor och har fyra andra campus i Madrid, München, New York och Sao Paulo.