EN MEDITATIV MILJÖ MED
NATURINSPIRERADE MOTIV

VRINNEVI FÖRSKOLA

På Vrinneviskolan där elever från föreskoleklass till årskurs sex går ville man få in naturen på ett meditativt sätt för att skapa en rogivande miljö för elever såväl som personal. Marie Brauner, inredningskonsult genom Tyréns, arbetade med ett färgtema och valde naturmotiv i djupa och behagliga kulörer till ljudabsorberande Storprint runtom i skolan. Ljudabsorbenterna bakom den tryckta duken är 40 mm tjocka för bra ljudabsorption och tillverkas av EcoSUND.