HÖGA KRAV PÅ AKUSTIK HOS TV 2 I BERGEN

TV 2 BERGEN, NORGE

Media City i Bergen är Europas största mediacenter och huvudkontor för norska TV 2. 

Tidigt i designprocessen med Metropolis Arkitekter ville man knyta an till Bergen, en stad som är känd för de gamla husen från hansatiden vilka är en del av UNESCOs världsarvslista. Det var grunden till att använda den stiliserade ”stugan” The Hut som även passade in av rent praktiska skäl. TV 2 hade behov av mötesrum som inte är så formella då hela konceptet med det öppna landskapet syftar till att skapa möten medarbetare emellan. Tack vare sina ljudabsorbernade egenskaper används även The Hut för specialfunktioner, exempelvis sitter video-redigerare i var sin stuga utan att bli störda av omgivningen. 

Att öppna kontorslandskap ställer krav på akustiken kom inte som någon överraskning för kontorets designteam vilket gjorde att man redan på planeringsstadiet planerade in en lång rad åtgärder. Mjuka mattor och takabsorbenter kompletterades med åtgärder fokuserade på vissa ”hot spots” med särskilt utmanad akustik. Där monterades Nivå i svart EcoSUND kärnmaterial för att ytterligare befästa stilen. 

Foto: Pamela Hanné