Nyheter - 16 dec 21

GÖTESSONS + MÖBELFAKTA

Götessons har deklarerat sina första produkter i Möbelfakta, en svensk hållbarhetsmärkning för möbler och inredning.

Möbelfakta ställer höga krav på de tre områdena kvalitet, miljö och socialt ansvar samtidigt, något som är unikt för många certifieringar. Varje deklarerande företag blir regelbundet reviderade av en extern tredjepartsrevisor, vilka också godkänner deklarerade möbler. En produktdeklaration gäller i fem år och ska därefter förnyas. Möbelfakta är en icke-vinstdrivande organisation som ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Trä och Möbelföretagen (TMF).

Kvalitet – Möbelfaktas kvalitetskrav baseras på erkända internationella standarder med fokus på möblers hållfasthet, funktion och säkerhet samt slitage. Möblerna är testade hos ackrediterade testinstitut.

Miljö – Möbelfakta ställer krav på ingående komponenter och färdig produkt. Ingående material uppfyller högt ställda krav på exempelvis kemikalier, utsläpp och hållbart skogsbruk. Kraven på den färdiga möbeln är bl.a. märkning, spårbarhet, underhåll, produktinformation, reservdelar och återvinning. Här ligger Upphandlingsmyndighetens kriterier som grund.

Socialt ansvar – kraven på socialt ansvarstagande baseras på FN:s uppförandekod ”UN Global Compact”. Som möbelproducent ska man ha kontroll på sin egen verksamhet samt leverantörskedja, där man kartlägger och riskanalyserar sina underleverantörer, för att säkerställa att de sociala kraven är uppfyllda där möbler och komponenter tillverkas. Kraven är t.ex. barnarbete, diskriminering, modernt slaveri, m.m.

Har ni frågor om Möbelfakta och Götessons hållbarhetsarbete?

Kontakta vår Hållbarhetsstrateg Emma Hagman på emma.h@gotessons.se


För mer information om Möbelfakta, besök www.mobelfakta.se