Nyheter - 02 jan 22

GÖTESSONS INSPIRATIONSFOLDER

Ju fler som växlar mellan kontors- och hemmajobbande, desto tydligare blir kontorets roll. Vi behöver ytor för fysiska möten, kreativa samarbeten – och sociala utrymmen som hjälper oss att må bra.

Förändringen från gårdagens statiska arbetsplatser påskyndades rejält i och med coronapandemin. I början av pandemin talades det dessutom om kontorens död. En bild som sedan dess inte bara motbevisats utan förändrats totalt. 

Nu pratar man istället om kontorets betydelse för innovationen, trivseln och hälsan på företaget.

I inspirationskatalogen vill vi uppmuntra till nya tankar och nya idéer kring de bästa förutsättningarna för morgondagens arbete.

Inspireras av våra nyheter i vår inspirationsfolder