INFORMATION N10 VÄRDET

N10 är antalet produkter i en specifik storlek och placering som krävs för att nå 10kvm absorptionsyta / absorptionsmängd. Beroende på absorbentmaterialets effektivitet, tjocklek och placering kan absorptionytan bli större eller mindre än den faktiska ytan. Exempelvis har vår bordsskärm ScreenIT A30 i storlek 1600x650mm N10  (8) och en faktisk yta på 1,04kvm. Detta ger en faktisk yta på 1.04 x 8st = 8,32kvm men en absorptionsyta på 10kvm. Med hjälp av detta kan man sedan både jämföra produkter och beräkna hur stor mängd som behövs för en god ljudmiljö, oavsett rummets yta och volym.

Lite snabbfakta:
- N10-värdet beskriver absorptionsmängden eller absorptionytan för en enskild produkt
- N10-värdet anger hur många produkter som behövs för att nå 10 kvm absorptionsmängd vid specificerat montage
- Absorptionsmängden mäts enligt standard SS-EN ISO 354:2003
- Absorbenter får olika värden beroende på hur de monteras; fritt i rummet eller mot en yta (vägg eller tak)
- Absorptionytan kan vara både större eller mindre än den faktiska ytan
- N10-värdet beräknas från absorptionsmängden vid 500 Hz, eller vid en högre frekvens om absorptionsmängden där underskrider värdet vid 500 Hz


Vid frågor angående N10 värdet kontakta:
David Engberg - Akustikrådgivare
Mail: david.engberg@gotessons.se
Tel: +46 (0)321-68 77 10