HÅLLBAR, ANSVARSTAGANDE OCH HÄLSOSAM 

The 2020 workplace handlar om att vara hälsosam, hållbar och att ta ansvar. Att inreda på ett sätt som fungerar långsiktigt där anställda och besökare tryggt kan befinna sig i samma miljöer.

The-2020-workplace-landningssida_SE-1.jpg

The-2020-workplace-landningssida_SE-2.jpg

The-2020-workplace-landningssida_SE-3.jpg

 
Hur du använder skärmar och rumsavdelare 

Att bygga individuella arbetsplatser och att dela in dina miljöer i arbetszoner är enkelt.
Kolla in vår inspirationsfilm för att se hur vi använder våra skärmar, Plant Divider och Plexitop m.fl. för att bygga hälsosamma, hållbara och ansvarstagande arbetsmiljöer. 

 

THE 2020 WORKPLACE PRODUKTSORTIMENT

PLEXITOP

SCREENIT PLEXI

BORDSSKÄRM MED PLEXI

GOLVSKÄRM MED PLEXI

FOLDIT BASIC FELT

FOLDIT

THE RISING

HEALTH & CARE

A30 GOLVSKÄRM

A30 BYGGBAR

PLANT DIVIDER

IQSEAT