INFORMATION N10 VERDIEN

N10 er antallet produkter i en bestemt størrelse og plassering som kreves for å oppnå 10 m2 absorpsjonsflate / absorpsjonsmengde. Avhengig av absorbentmaterialets effektivitet, tykkelse og plassering kan absorpsjonsflaten bli større eller mindre enn den faktiske flaten. For eksempel har vår bordskjerm ScreenIT A30 i størrelse 1600x650 N10 (8) og en faktisk flate på 1,04 m2. Dette gir en faktisk flate på 1,04 x 8 stk = 8,32 m2, men en absorpsjonsflate på 10 m2. Ved hjelp av dette kan du deretter både sammenligne produkter og beregne hvor mange du trenger for å få et godt lydmiljø, uavhengig av flate og volum.

Noen kjappe fakta:

- N10-verdien beskriver absorpsjonsmengden eller absorpsjonsflaten for et enkelt produkt.
- N10-verdien angir hvor mange produkter som trengs for å oppnå 10 m2 absorpsjonsmengde ved en spesifikk montering.
- Absorpsjonsmengden måles i henhold til standard SS-EN ISO 354:2003.
- Absorbenter får ulike verdier avhengig av hvordan de monteres: fritt i rommet eller mot en flate (vegg eller tak).
- Absorpsjonsflaten kan være større eller mindre enn den faktiske flaten.
- N10-verdien beregnes ut fra absorpsjonsmengden ved 500 Hz, eller ved en høyere frekvens dersom absorpsjonsmengden der er lavere enn verdien ved 500 Hz.

Ved spørsmål angående N10-verdien, kontakt:
David Engberg– Akustikkrådgiver
E-post: david.engberg@gotessons.se 
Telefon +46 (0)321-68 77 10