SVANENMÆRKET

Svanemærket stiller miljø- og klimakrav til produkter, og de, der kan få Svanemærket, bedømmes baseret på deres samlede livscyklus. Det betyder, at produktets samlede miljøbelastning bedømmes, fra brug af energi, vand, kemikalier til affald mv. Svanemærkede møbler opfylder alle miljøkrav til råmaterialer og kravene til svanemærkede tekstiler omfatter alle faser i produktionen.