TEKSTILER FOR MÖBELFAKTA OG SVANEN

Nordens offisielle miljømerking Svanen stiller miljø- og klimakrav til produkter, og de som blir Svanemerket, blir vurdert ut fra hele livssyklusen. Det betyr at produktets totale miljøbelastning blir gransket, fra forbruk av energi, vann, kjemikalier til avfall m.m. Svanemerkede møbler oppfyller alle miljøkrav knyttet til råmaterialer, og kravene til Svanemerkede stoffer dekker alle produksjonsstadiene.