This page contains information and downloadable documents about Götessons sustainability work, i.e. sustainability repots, product certificates, our code of conduct and other certificates.


MÖBELFAKTA OG SVANEN

Götessons har produkter deklarert i henhold til produktsertifiseringene Möbelfakta (siden 2021) og Svanemerket (siden 2013). For oss er det et viktig stempel og sertifikat at vi jobber med bærekraft på alle nivåer – internt, i leverandørkjeden og i vår produktutvikling. Som selskap blir det gjennomgått og revidert av tredjeparter, dette betyr spesiell sikkerhet for kunder og foreskrivende nivåer, samtidig som det gjør det enklere for kundene å ta bærekraftige valg.Mobelfakta_Logo_2.png
 

Möbelfakta stiller høye krav til de tre områdene kvalitet, miljø og samfunnsansvar på samme tid, noe som er unikt for mange sertifiseringer. Hvert deklarerende selskap blir regelmessig revidert av en ekstern tredjepartsrevisor, som også godkjenner deklarerte møbler. En varedeklarasjon er gyldig i fem år og må deretter fornyes. Möbelfakta er en ideell organisasjon eid av IVL Swedish Environmental Institute og Trä och Möbelföretagen (TMF). Eksempler på fastsatte krav er:

Kvalitet - Möbelfaktas kvalitetskrav er basert på anerkjente internasjonale standarder med fokus på møblers styrke, funksjon og sikkerhet samt slitasje. Møblene er testet ved akkrediterte testinstitutter.

Miljø - Möbelfakta stiller krav til inngående komponenter og ferdig produkt. De medfølgende materialene oppfyller høye krav til for eksempel kjemikalier, utslipp og bærekraftig skogbruk. Kravene til de ferdige møblene er bl.a. merking, sporbarhet, vedlikehold, produktinformasjon, reservedeler og resirkulering. Dette er grunnlaget for Anskaffelsesmyndighetens kriterier.

Samfunnsansvar – kravene til samfunnsansvar er basert på FNs Code of Conduct «UN Global Compact». Som møbelprodusent skal du ha kontroll over egen virksomhet og leverandørkjede, hvor du kartlegger og risikoanalyserer dine underleverandører, for å sikre at de sosiale kravene oppfylles der møbler og komponenter produseres. Kravene er f.eks. barnearbeid, diskriminering, moderne slaveri og mer.

Produktsertifikatene finner du under "Nedlastinger" for hvert deklarert produkt. 

'Svanen_logo_green.jpg

Svanemerket stiller omfattende krav til inngående materialer og kjemikalier som brukes ved produksjon av møbler, men også krav til bruksfasen og andre sirkulære aspekter som kvalitet, garanti og materialgjenvinning. Svanen er en såkalt type 1 merking og følger offisielle standarder, er uavhengig, stiller krav til hele produktets livssyklus og skjerper gradvis kravene over tid. Svanen eies av det statseide selskapet Miljömärkning Sverige og ble grunnlagt av Nordisk Ministerråd. Det finnes mange typer produkter som kan svanemerkes – alt fra aksjefond til rengjøringsprodukter og TV-apparater. Kravene til møbler inkluderer:

Sporbarhet og sertifiserte treråvarer;

Kjemikalier i tilvirkning, tilsetningsstoffer eller overflatebehandling, med forbud mot f.eks. CMR-stoffer (kreftfremkallende, giftige for reproduksjon og genetikk), halogenerte flammehemmere og nanopartikler.

Begrensning av formaldehyd og VOC i blant annet treplater, laminat og lim.

Test av kvalitet og funksjon

Garantier, reservedeler og sirkulær design. 


 

LABELING & CERTIFICATE

ISO 9001, ISO 14001
Götessons
ISO 9001, ISO 14001
Götessons Design GmbH
ISO 9001, ISO 14001
Gotessons Design Group
NORDIC SWAN
ELKRETSEN
FTI
GDG
ENVIRONMENTAL POLICY
GDG
QUALITY POLICY
GDG
SUSTAINIBILITY POLICY
CODE OF CONDUCT
SUSTAINABILITY REPORT (swedish)