NORDIC SWAN ECOLABEL

Pohjoismainen Joutsenmerkki asettaa tuotteille ympäristöön ja ilmastoon liittyviä vaatimuksia koko niiden elinkaaren ajalle. Se tarkoittaa että tuotteen koko ympäristövaikutus arvioidaan aina energian, veden ja kemikaalien käytöstä jätteen syntymiseen, sekä paljon muuta. Joutsenmerkityt huonekalut täyttävät kaikki raaka-aineille asetetut vaatimukset. Joutsenmerkityille tekstiileille asetetut vaatimukset kattavat tuotannon kaikki vaiheet.