Office Nap

Artikelnummer: Artikelnummer tillval:
Stativ:
Fotpaket:
Komplettering:

A soft seating furniture for the short nap to quickly get energy for the next meeting. Ideal for creative meetings in the activity-based landscape.

Office Nap Prod1,9 MB
Office Nap Prod ENG1,9 MB
Ritning
640075_ritning.PDF

Bilderna visar skärmar med fästen.
Tänk på att fästen alltid är ett tillval och beställs separat.

478
558
613
646